Privacybeleid

Deze website wordt geëxploiteerd door IsLive.com BV: De besloten vennootschap IsLive.com BV; gevestigd en kantoorhoudende aan de Amstelplein 62, 1096 BC Amsterdam, www.islivebv.nl, info@islivebv.nl, Tel. +31 20 7051303 ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 50227505, btw-identificatienummer: NL822629847B01, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als “IsLive.com BV”. Persoonlijke gegevens van gebruikers van IsLive.com BV -producten en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. IsLive.com BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens:

De eventueel door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van IsLive.com BV te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen. Beveiliging gegevens: IsLive.com BV maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van Cookies:

IsLive.com BV kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Clickgedrag:

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Persoonlijk:

Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer IsLive.com BV vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan IsLive.com BV het account beëindigen of opschorten.

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker IsLive.com BV direct op de hoogte brengen.

Gegevens van andere Gebruikers:

Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Website beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

Wijzigingen:

IsLive.com BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.